Nyheter

Läs om AnVa-gruppen i tidningen ‘Svensk Verkstad’

Ett längre reportage om AnVa-gruppen kan du läsa här:

http://np.netpublicator.com/netpublication/n66962539

 

5 november, 2014|

AnVa-gruppen kommer samman

Bolagen inom den nybildade AnVa-koncernen byter namn.

Sedan starten för ca ett år sedan finns bolagen AnVa Polytech, Tuna Stålrör och HT Svarv.

De båda senare bolagen byter nu namn till AnVa Tubes & Components (Tuna Stålrör) respektive AnVa Components (HT Svarv).

Lagom till ELMIA Subcontractor tar nu den unga industrikoncernen avstamp inför framtiden genom att […]

28 oktober, 2014|

Elmia Subcontractor nov 11-14 2014

11-14 november
Träffa oss på Elmia Subcontractor den 11-14 november 2014.

Ni hittar hela AnVa-gruppen i monter A02:18

21 oktober, 2014|

AnVa Industries förvärvar HT Svarv AB

Ny ägare till HT Svarv AB
AnVa Industries med säte i Västerås, är ny majoritetsägare till HT Svarv AB (www.ht-svarv.se) i Kalix med 130 MSEK i omsättning och 60 medarbetare. Övertagandet gäller från 1 mars 2014.
AnVa Industries äger sedan tidigare AnVa Polytech AB i Sunne och Tuna Stålrör AB i Eskilstuna. Inklusive HT Svarv är […]

1 mars, 2014|

Tuna Stålrör AB förvärvas av AnVa Industries

AnVa Industries har förvärvat Tuna Stålrör AB (www.tunastal.se) i Eskilstuna och Hälleforsnäs med 145 MSEK i omsättning och 85 medarbetare. Övertagandet gäller från 2 december 2013.
AnVa Industries äger sedan tidigare AnVa Polytech AB i Sunne (f.d. Nolato Sunne) med ca 130 MSEK i omsättning och 110 medarbetare. Bolaget förvärvades från Nolato den 1 […]

3 december, 2013|

AnVa Industries förvärvar Nolato Sunne

Per den 1 november 2013 förvärvas Nolato Sunne AB av AnVa Industries.

Nolatokoncernen har beslutat att avyttra dotterbolaget Nolato Sunne AB till AnVa Industries. – Nolato Sunne är helt inriktat på produktion av gummiprodukter, vilket bolaget är ensamt om i koncernen. Avyttringen är ett led i vår fokusering på utveckling och tillverkning av produkter i plast, […]

1 november, 2013|