Vi fyra ägare av AnVa Industries kom samman våren 2013 och beslöt att förena våra olika bakgrunder och kompetenser med målsättningen att skapa en effektiv och välskött grupp med syfte att stötta den framgångsrika svenska exportindustrin.

Bolagen som nu ingår i AnVa gruppen är företag som länge tjänat svensk exportindustri väl.

I snabb takt förvärvade vi i tur och ordning:

November 2013:

Nolato Sunne AB som är framgångsrik leverantör av industrigummiprodukter till några av Sveriges bästa exportföretag. Företaget bytte namn till AnVa Polytech AB.

December 2013:

Tuna Stålrör AB i Eskilstuna som kombinerat en grossistfunktion för stålrör med bearbetningstjänster till gräddan av svensk exportindustri. Namnet ändrades till AnVa Tubes & Components AB.

Mars 2014:

HT-Svarv AB i Kalix, ett företag som är starkt automatiserat i såväl administrativa- som tillverkningstekniska processer och som företrädesvis jobbar med medelstora och stora serier. Även detta företag servar framgångsrika, stora exportföretag. Bolagets nya namn blev AnVa Components AB.

December 2016:

I ett slag förvärvar AnVa Tubes & Components en industrigrupp från Binar. Förvärvet omfattar fem bolag: Arion Sweden, KSG Verkstad, Titech Systems, Rostfritt & Smide samt Binar Protect (Tyskland).

Med dessa förvärv breddar AnVa-gruppen sin verksamhet till att innefatta avancerad plåtbearbetning (laserskärning, svetsning, bockning) samt egna produkter inom anläggningsbranschen (FS-skopan), maskin-/robotskydd med kringutrustning, butiksinredning mm.

Förutom att utveckla företagen avser vi att fortsätta förvärven och vår huvudinriktning är även framöver att serva framgångsrika svenska exportföretag.