Ett längre reportage om AnVa-gruppen kan du läsa här:

http://np.netpublicator.com/netpublication/n66962539